Mengenal Sosok Wanita Syahidah Pertama dalam Islam

by -182 views
Ilustrasi

SUMAYYAH binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, pendatang yang menetapa di Mekkah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membelanya, menolongnya ataupun mencegah kezaliman yang dilakukan atas dirinya. Dia hidup dibawah aturan jahiliah dan hidup sebatang kara pula.

Begitulah Yasir mendapati dirinya menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Hudzaifah, yang dia nikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah.

Beliau hidup dengan tentram bersamanya. Tidak berselang setelah pernikahannya, lahirlah anak mereka yang bernama Ammar dan Ubaidullah.

Tatkala Ammar beranjak dewasa, ia mendengar agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Berpikirlah Ammar, sehingga kesungguhannya dalam berfikir, menggiring Ammar untuk akhirnya memeluk agama Islam.

Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orangtuanya dengan membawa iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Ia menceritakan pertemuannya dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian menawarkan Islam kepada orangtuanya.

Tak disangka, ternyata Yasir dan Sumayyah menerima Islam, bahkan mengumumkan kaislamannya. Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk islam.

Dari sinilah dimulainya sejarah yang agung bagi Sumayyah binti Khayyat, yang bertepatan dengan permulaan dakwah islam dan sejak fajar terbit untuk yang pertama kalinya.

Keluarga Sumayyah telah resmi mengumumkan keislamnnya dengan sangat gencar, dan hal ini terdengar oleh Bani Makhzum sehingga orang-orang kafir Bani Makhzum pun menanggapinya dengan pertentangan dan permusuhan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *